FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

TARiH-1


İnkılap Tarihi ATATÜRK İLKELERİ
 
Cumhuriyetçilik:
 
Anahtar kelimeleri: Ulusal Egemenlik, Seçim, Ulusal İrade, Çok Partili Rejim, Seçme ve Seçilme Hakkı.
 
 Aşamaları:
 
-          TBMM’nin açılması,
 
-          Saltanatın kaldırılması,
 
-          Cumhuriyetin ilanı,
 
-          Çok Partili rejim denemeleri,
 
-          Kadınlara Seçme ve seçilme hakkı verilmesi
 
Milliyetçilik:
 
                   Anahtar Kelimeleri: Ortak vatan, dil ve kader birliği olmalı, din ve ırk birliği şart değildir.
 
                   Aşamaları:
 
-          TBMM’nin açılması,
 
-          İstiklal Marşı’nın kabulü,
 
-          Tevhid-i Tedrisat kanunu,
 
-          Kabotaj Kanunu,
 
-          Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları’nın kurulması.
 
Halkçılık:
 
                   Anahtar Kelimeleri: Ayrıcalıkların kaldırılması, eşitlik, Dayanışma, Sosyal devlet.
 
                   Aşamaları:
 
-          Aşar Vergisinin kaldırılması,
 
-          Kıyafet devrimi,
 
-          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
 
-          Türk Medeni kanununun kabulü,
 
-          Soyadı kanunu,
 
-          Kadınlara Siyasal haklar tanınması.
 
Laiklik:
 
                   Anahtar Kelimeleri: Din ve Devlet işlerinin ayrılması, Akılcılık ve Bilimsellik, din ve vicdan özgürlüğü, çağdaşlaşma.
 
                   Aşamaları:
 
-          Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması,
 
-          Tevhid-i Tedrisat kanunu,
 
-          Şeriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması,
 
-          Tekke ve Zaviyelerin kapatılması,
 
-          Medeni Kanunun kabulü,
 
-          Anayasadan; “devletin dini İslâm dır” maddesinin çıkarılması,
 
-          Laikliğin anayasaya girmesi.
 
Devletçilik:
 
                   Anahtar Kelimeleri: Ekonomi, yatırım, kamulaştırma, bütün yatırımların devlet eli ile yapılması, özel sektör ve müteşebbisin olmaması.

                   Aşamaları:
 
-          Tarımı destekleyici çalışmalar,
 
-          Devletin banka kurması,
 
-          I. Beş yıllık kalkınma planının hazırlanması,
 
-          Kamulaştırma (devletleştirme) çalışmaları.

KURTULUŞ SAVAŞI HAZIRLIK DÖNEMİ

 HAVZA BİLDİRİSİ (Genelgesi)

Mustafa Kemal, İzmir’in işgalini Anadolu’ya duyurmak ve milli bilincin uyanmasını sağlamak için bir genelge yayımladı.

*    İşgallere karşı protesto mitingleri yapılacak

*    İt. Dev. Ve İstanbul hükümetine işgalleri kınayan telgraflar çekilecek.

Önemi:

-          Milli direniş bilinci ilk defa uyandırıldı.

-          Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. Mustafa Kemal, Amasya’ya hareket etti.

 

AMASYA GENELGESİ

*    Vatan’ın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. (Gerekçe)

*    İstanbul hükümeti üzerine düşen görev sorumlulukları yerine getirememektedir. (İstanbul’a tepki)

*    Milletin bağımsızlığını yine  milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. (Yöntem-Milli Egemenlik)

*    Sivas’ta milli bir kongre düzenlenecektir. (Her bölge üç delege gönderecek)

*    Askeri birlikler ve milli güçler dağıtılmayacaktır.

*    Her türlü denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır. (Bir meclisin gerekliliği)

Önemi:

-      Kurtuluş savaşının gerekçesi, metodu, amacı açıklanmıştır.

-      Kurtuluş savaşı resmen ilanıdır.(ihtilal beyannamesidir. )

-      Milli egemenlik yolunda ilk adım

-      Mustafa Kemal İstanbul’a çağırıldı. 7-8 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal görev ve askerlikten istifa etti.

ERZURUM KONGRESİ

* Bölgesel amaçlı toplandı, alınan kararlar sayesinde milli bir  kongre oldu.

-      Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

-      Geçici bir hükümet kurulacak  ve bu hükümetin milli bir kongre toplaması gereklidir.

-      Manda ve Himaye kabul edilemez. (İlk kez tam bağımsızlık hedeflendi)

-      Milli iradeyi hakim, Kuvva-i Milliye yi etkin kılmak esastır.

-      Azınlıklara ayrıcalık verilemez. Mebusan Meclisinin toplanmasına çalışılacaktır.

*    Kongre sonunda Temsil Heyeti seçildi. Başkan Mustafa Kemal oldu.

Önemi:

-          İlk kez milli sınırlar ve milli devletten bahsedildi.

-          İlk kez savaşmaktan bahsedildi.

-          Kapitülasyonlara karşı çıkıldı.

BALIKESİR-ALAŞEHİR KONGRELERİ

* Bölgesel niteliktedir.

Yunanlılara karşı silahlı direnişte ve Batı cephesinin kurulmasında etkili oldu.

SİVAS KONGRESİ

*    Amasya ve Erzurum kararlarını uygulamak için toplandı.

*    İstanbul hükümeti ve işgalciler, kongrenin toplanmasını engellemeye çalışmışlardır.

*    Elazığ Valisi Ali Galip, kongreyi basmak ve M.Kemal’i tutuklamak için görevlendirildi.

-  Manda ve Himaye kesinlikle reddedildi.

-  Bütün yararlı cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı ile birleştirildi. (Yürütme yetkisi Temsil Heyetine verilmiştir)

-  Temsil Heyeti genişletildi. Yetkileri arttırıldı.

-  “İrade-i Milliye” adıyla bir gazete çıkarıldı.

Önemi:

* Her yönüyle milli bir kongredir.

* Bağımsızlık yolunda atılan en önemli adımdır.

* M.Kemal, İstanbul hükümeti ile bütün bağlarını kesti. Damat Ferit paşa istifa etti. Ali Rıza Paşa geldi.

* Batı Cephesi oluşturuldu. (Komutan Ali Fuat Paşa oldu – Temsil Heyetinin ilk defayürütme yetkisini kullanmasıdır)

 

AMASYA GÖRÜŞMELERİ

* Ali Rıza Paşa’nın teklifi ile gerçekleşti.

* Bahriye Nazırı Salih Paşa ile M.Kemal arasında bir protokol yapıldı.

* stanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını kabul edecek.

* illetvekili seçimleri serbestçe yapılacak.

* Temsil Heyeti’nin görüşleri alınmadan barış yapılmayacak.

Not: Böylece İstanbul Hükümeti, milli mücadeleyi ve AveRMHC’ni hukuken kabul etti.

 
Son Osmanlı Mebusan Meclisi:

*    Mebuslar Meclisi’nin açılması ile seçimler yapıldı. M.Kemal Erzurum milletvekili oldu.

*    Mecliste, Felah-ı Vatan grubu oluştu.

*    Misak-ı Milli kararları kabul edildi.                     (28 Ocak 1920).

*     

MİSAK-I MİLLİ:

*   Mondros imzalandığı andaki topraklar bir bütündür bölünemez. Batı Trakya, Kars, Ardahan ve Artvin’de Plebisit (halk oylaması-referandum) yapılacak.

*    Kapitülasyonlar kabul edilemez.

*    Azınlıklara, dışarıdaki Türkler kadar hak verilecektir.

-          Milli mücadelenin programı niteliğindedir.

-          Türk yurdunun sınırları çizildi.

-          16 Mart 1920’de Meclis kapatıldı.

-          TBMM’nin kurulması için harekete geçildi.

KAYNAK: http://www.kpssrehber.comFEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.