FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

8.sınıf 1.yazılı soru ve cevapları

1. OKS 2006(CEVAP-D)


2. OKS 2007(CEVAP-C)
3. OKS 2000(
CEVAP-A)
 
 
 
4. 0KS 2004(CEVAP-B)
5. Aşağıda çeşitli canlıların kromozom sayılarıla ilgili bilgi verilmiştir.
               
**Moli balığı 2n= 46         
**İnsan 2n= 46                  
**Eğrelti otu  2n=1020                    
**Patates 2n= 480
Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

A) Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmişliği artar
B) Bitkilerin kromozom sayısı her zaman hayvanların kromozom sayılarından fazladır
C) Canlıların vücut büyüklüğü arttıkça kromozom sayısı artar
D
) Kromozom sayısı aynı olan canlılar, her zaman aynı türden olmayabilir
 
6.     I- Turnusolu kırmızıya çevirirler.
        II- Yakıcı özelliğe sahiptirler.
       III- Tatları acıdır
       IV- Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
Yukarıdakilerden hangisi asitlerin özelliğidir?
A)Yalnız I                       B) I-II  
C) I-II-IV                        D) Yalnız III
 
 7. Her birinin içinde 100 cm3 su bulunan özdeş üç dereceli silindirden; birine A, birine B, di­ğerine de C metal küresi atıldığında, dereceli silindirlerdeki su seviyeleri aşağıdaki tablo­daki gibi oluyor.

A, B ve C kürelerinin kütleleri eşit olduğuna göre, yoğunlukları arasındaki ilişki nasıldır? (Dereceli silindirlerden su taşmadığı düşünüle­cek.)
 
A)A = B = C             B)B>A = C
C)A>B>C                 D)C>A=B
 
 8.

Yukarıdaki kap tamamen su ile doludur. Belirtilen noktalardaki sıvı basınçlarını kıyaslayınız.

A)  PA > PB > PC > PD
B)  PA < PB < PC < PD
C)  PA > PB = PC > PD
D)  PA < PB = PC < PD
9.

Su içinde şekildeki gibi dengede olan K cis­mine suyun uyguladığı kaldırma kuvvetinin şiddeti 20 N'dur. İpte oluşan gerilme kuvveti­nin şiddeti 35 N olduğuna göre, K cisminin ağırlığı kaç N'dur?
 
A) 55       B) 35       C) 20       D) 15
 
10. Aşağıdaki verilen müzik aletlerinden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
 
A) Klarnet                      B) Flüt
C) Zurna                        D) Çello

 11. C2H5OH + 3O2   →     XCO2 + YH2O
Yukarıdaki denklemde X ve Y sırasıyla nedir?
A-) 3,2          B-) 2,3         C-) 2,2        D-) 1,3
 
 
12. 11X, 12Y, 9Z, 7T elementleri arasında oluşan aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yanlıştır?
A-) XZ         B-) X3T          C-) X2T     D-) YZ2
 
 13. X: Alkali metal
      Y: Halojen
      Z: Soy gazdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir?
A) X bileşiklerinde daima +1 değerlik alır.
B) Y, 7A grubu elementidir.
C) Z nin değerlik elektron sayısı 8 dir.
D) X ile Y arasında iyonik bağlı bile
14

 
Yukarıdaki şekillerde iki farklı ses kaynağından sani­yede çıkan ses dalgaları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 
A) A kaynağından çıkan sesin genliği en büyüktür.
B) B kaynağı saniyede daha fazla ses dalgası üretir.
C) A kaynağı saniyede daha az ses dalgası üretir.
D) B kaynağından çıkan sesin frekansı daha küçük­tür.
 
 15. 2n=8 kromozomlu bir hücre 2 kere mitoz ve bir mayoz bölünme geçirip, oluşan hücreler dölleniyor.
Bu olayla ilişkili olarak değişen kromozom sayısı hangi seçenekte doğru gösterilmiştir?
(
CEVAP-A)

16.

Şekilde verilen diyapozonla ilgili,
I. Bir saniyede yaptığı titreşim sayısı 312 dir.
II. Üzerinde yazan 312 sayı değeri 400 olsaydı olu­şan ses daha kalın olurdu.
III. Bir saniyede 312 ses dalgası üretir, yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
 
A) I         B) II        C) I - III        D) II – III
 
17
Özdeş kesik koni biçimli K ve L cisimleri I, II ve III konumlarda dengededir.
Cisimlerin yere uyguladıkları basınçlar P1, P2 ve P3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) P3>P2>P1                      B) P2>P1>P3
C) P2=P3>P1                      D) P3>P1=P2
 
 18. Coşkun: " Bu genetik hastalığı oluşturan alyuvarlar şekillerinden dolayı yeteri kadar oksijen taşıyamaz.Ayrıca küçük kan  damarlarını tıkayarak bazı dokuların yeterince oksijen almamasına neden olurlar."
Genetik hastalıklarla ilgili araştırmasının bir bölümü verilen Coşkun hangi hastalıktan söz etmektedir?

A) Hemofili                           B) Down sendromu
C) Orak hücreli anemi        D) Renk körlüğü
 
19. Ekin, yağmurlu bir günde şimşek çaktıktan 5 saniye sonra gök gürültüsünü duyuyor.
Buna göre şimşek Ekin'den kaç metre uzakta oluşmuştur? (Sesin havadaki hızı 340 m/s'dir.)
 
A) 17                                       B) 170
C) 1700                                    D) 17.000
20. OKS 2006 (CEVAP-A)


21.SBS2009 (CEVAP - D)
 
22.SBS2009 (CEVAP-A)

23. 0KS 1998(CEVAP-D)

24. OKS 1999(CEVAP-C)
 

 
 
 25. OKS 2000(CEVAP-A)FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.