FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

7.SINIF FEN SORULARLA KONU ANLATIMI


SORU VE CEVAPLARLA KONU ÖZETLERİ

SİNDİRİM SİSTEMİ
1.Besin maddeleri içeriklerine göre kaça ayrılır?
Besin maddeleri içeriklerine göre karbonhidrat,yağ,protein,vitamin,su ve mineraller olarak gruplandırılır.
2.Sindirim nedir?
Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere dönüştürülmesidir.
3.Sindirim hangi olayla başlar?
Sindirim çiğnemeyle başlar.
4.Mekanik sindirim nedir?
Besinlerin,çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılmasına mekanik sindirim denir.
5.Kimyasal sindirim nedir?
Besinlerin enzim adı verilen bazı salgılar yardımıyla parçalanmasına kimyasal sindirim denir.
6.Sindirim sistemimizi oluşturan yapı ve organlar nelerdir?
Ağız,yutak,yemek borusu,mide,ince bağırsak,kalın bağırsak ve anüstür.
7.Sindirime yardımcı organlar nelerdir?
Karaciğer ve pankreastır.
8.Ağızın sindirimdeki görevi nedir?
Besinlerin mekanik sindirimi ağızda çiğnemeyle başlar. Yine karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızdaki tükürük içindeki enzimler sayesinde başlar.
9.Yutak hakkında bilgi verin.
Yutak besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.
10.Yemek borusu hakkında bilgi verin.
Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.
11.Midenin yapısı ve görevi hakkında bilgi verin.
Besinlerin mekanik sindirimi midenin kasılıp gevşeme hareketi ile devam eder. kimyasal sindirim ise mide öz suyu içinde bulunan mide asidi ve enzimler tarafından gerçekleştirilir. Böylece besinler parçalanarak küçük moleküller haline getirilmiş olur. Proteinlerin sindirimi midede başlar.
12.Yağların sindirimi nerede başlar?
İnce bağırsakta.
13.İnce bağırsağa hangi organlardan hangi maddeler gönderilir?
Safra ve pankreas özsuyu.
14.Yağların,proteinlerin ve karbonhidratların sindirimi nerede tamamlanır?
İnce bağırsakta
15.İnce bağırsaktaki emilim olayı hakkında bilgi verin.
En küçük yapı birimlerine kadar parçalanmış moleküllerin ince bağırsaktan kan damarlarına geçmesine emilim denir.
16.Sindirim sistemini en uzun bölümü neresidir?
İnce bağırsaktır.
17.Besinler içerisinde kalan su ve mineraller  nerede emilir?
Kalın bağırsakta.
18.Atık maddeler sindirimin sisteminin son bölümü olan nereye gönderilir?
Anüse gönderilir.
19.Besin maddelerinin vücudumuz tarafından kullanılmayan,bölümü nereden vücuttan uzaklaştırılır?
Anüsten uzaklaştırılır.
20.Sindirime yardımcı olan organlar nelerdir?
Karaciğer ve pankreastır.
21.Karaciğerin salgıladığı sıvıya ne ad verilir?
Safra denir.
22.Safra sıvısının görevi nedir?
Safra sıvısı büyük yağ damlalarını küçük parçalara ayırarak yağların mekanik sindirimini sağlar.
23.Pankreas hangi maddeyi salgılar?
Pankreas özsuyunu salgılar.
24.Pankreas özsuyunun görevi nedir?
Pankreas özsuyu;proteinlerin,karbonhidratların ve yağların kimyasal sindirimini gerçekleştiren enzimler içerir.
25.Besin içeriklerinin hücreye kadar izlediği yol nasıldır?
Besin içerikleri ince ve kalın bağırsaktan emilim ile kana geçer. Besin içerikleri kan içerisinde hücrelere taşınır. Besin içerikleri kandan vücuttaki çeşitli hücrelere geçer.
26.Vücudumuzu sıcak tutmak,darbelerden korumak ve enerji sağlamak için gerekli olan madde nedir?
Yağlardır.
27.Dengeli ve yeterli beslenme nedir?
Besin içerikleri olan protein,karbonhidrat,yağ,vitamin,mineral ve suyun ihtiyacımızı karşılayacak oranda birlikte alınmasıdır.
28.Sindirim sitemini hangi faktörler olumsuz yönde etkiler?
Stres,dengesiz ve yetersiz beslenme.
29.Sindirim sistemimizin sağlığını korumak için neler dikkat etmeliyiz.
*Çok sıcak ve çok soğuk şeyler yiyip içmemeliyiz.
*Lokmaları iyice çiğnemeli ve yavaş yemeliyiz.
*Sindirim sistemimizi yoracak kadar çok yemeden kalkmalıyız.
*Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız. V.b
 
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEM
30.Denetleyici ve düzenleyici sistemlerimizin görevi nedir?
Vücudumuzdaki sistemlerin düzenli,uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlar. (denetleyici ve düzenleyici sistem=sinir sistemi+iç salgı bezleri)
31.Sinir siteminin görevi nedir?
Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendirir. Bunlara uygun cevaplar oluşturur. Böylece vücudumuzun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar.
32.Sinir sistemi kaç bölümden oluşur?
İki bölümden oluşur. Merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere.
33.Merkezi sinir sisteminin elemanları nelerdir?
Beyin,beyincik,omurilik soğanı ve omuriliktir.
34.Vücudumuzun öğrenme,hafıza ve yönetim merkezi neresidir?
beyin.

35.Duyu organlarından gelen bilgileri kim değerlendirir?
Beyin.
36.Konuşma ve istemli hareketlerimizin gerçekleşmesini kim sağlar?
Beyin.
37.Acıkma,susama,uyku ve uyanıklık olaylarını kim düzenler?
Beyin.
38.Kan basıncımızı ve vücut sıcaklığımızı kim ayarlar?
Beyin.
39.Organlarımızın ve sistemlerimizin çalışmasını kim düzenler?
Beyin.
40.Vücudumuzun hareket ve denge merkezi neresidir?
Beyincik.
41.Kol ve bacaklardaki kasların birbiriyle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olmasını kim sağlar?
Beyincik.
42.Beyin ve diğer vücut organları arasındaki bağlantıyı kim sağlar?
Omurilik soğanı.
43.İsteğimiz dışında çalışan iç organlarımızı kim kontrol eder?
Omurilik soğanı.
44.Solunum,dolaşım,boşaltım ve sindirim sistemlerimizin çalışmasını kim düzenler?
Omurilik soğanı.
45.Nefes alma,yutma,öksürme,çiğneme,hapşırma ve kusma olaylarını kim kontrol eder?
Omurilik soğanı.
46.Beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini kim sağlar?
Omurilik.
47.Reflesk davranışlarımızı kim gerçekleştirir?
Omurilik.
48.Sinir sistemimizi oluşturan hücreler hakkında bilgi verin.
Sinir sistemimiz vücudumuzu ağ gibi saran milyarlarca sinirden meydana gelir. Bu sinileri binlerce sinir hücresi oluşturur.
49.Çevresel sinir sistemini neler oluşturur?
Merkezi sinir sistemi dışında yer alan milyonlarca sinir,çevresel sinir sistemini oluşturur.
50.Çevresel sinir sisteminin görevi nedir?
Çevresel sinir sistemi,merkezi sinir sistemiyle organlar arasındaki iletişimi sağlar.
51.Sinirlerin vücutta dağılımı nasıldır?
Sinirler,beyin ve omurilikten çıkarak deri,gözler,kaslar ve kemiklerin içi dahil olmak üzere vücudumuzun her yerine dağılır.
52.Uyarı nedir?
Ses,ışık,basınç gibi vücudumuzun içinde veya çevremizde meydana gelen ve vücudumuzda bir tepkiye sebep olan etkilere yarı denir. Uyarılar duyularımızda bulunan özel hücrelerle alınır.
53.Uyartı mesajı nedir?
Uyarı,sinirler ile merkezi sinir sistemine uyartı mesajı şeklinde taşınır.
54.Beyinde cevap nasıl oluşur?
Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap oluşur.
55.Tepki nasıl oluşur?
Beynimizde oluşan cevap yine sinirler aracılığıyla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki verilir.
56.Tepki verilene kadar geçen aşamalar sırasıyla nelerdir?
uyarı→uyartı mesajı→cevap→tepki
57.Refleks nedir?
Vücudumuzun dışarıdan gelen ışık,ses gibi bir uyarıya hızlı bir hareketle tepki göstermesine refleks denir.
58.Reflekslere örnek verin.
Araba ve bisiklet sürmek,örgü örmek,dans etmek,yüzmek,limon görünce ağzımızın sulanması gibi hareketler birer reflekstir.
59.İç salgı bezlerimiz,denetleme ve düzenleme görevlerini hangi özel sıvıyla yerine getirir?
Hormon.
60.İç salgı bezlerinin ürettiği hormonlar görevini düzenleyecekleri organlara ne ile taşınır?
Kan yoluyla.
60.İç salgı bezleri nelerdir?
Hipofiz,tiroit,böbreküstü,pankreas ve eşeysel bezlerdir.
61.Hipofiz bezi hangi hormonu salgılar?
Büyüme hormonunu salgılar.
62.Tiroit bezi hangi hormonu salgılar?
Tiroksin hormonu.
63.Böbreküstü bezi hangi hormonu salgılar?
Adrenalin hormonu.
64.Pankreas hangi hormonları salgılar?
İnsülin ve glukagon.
65.Eşeysel bezler hangi hormonları salgılar?
Eşeysel hormonları salgılar.
66.Büyüme hormonun görevi nedir?
*iç salgı bezlerinin çalışmasını denetler ve düzenler.
*büyümeyi sağlar.
*iç salgı bezleri ile sinir sistemi arasındaki uyumu sağlar.
67.Tiroksin hormonunun görevi nedir?
Büyümeyi,gelişmeyi ve vücudumuzdaki diğer olayları kimyasal olayları düzenler.
68.Adrenalin hormonunun görevi nedir?
Korku,coşku,heyecan ve öfke anlarında metabolizmayı hızlandırır.
69.İnsülin hormonunun görevi nedir?
Kan şekerini düşürür.
70.Glukagon hormonunun görevi nedir?
kan şekerini artırır.
71.Eşeysel hormonların görevleri nelerdir?
Ergenlik döneminde dişi ve erkeğe özgü özelliklerin oluşmasını sağlar. Dişi üreme hücresi olan yumurtanın erkek üreme hücresi olan spermin oluşmasını sağlar.
DUYU ORGANLARIMIZ
72.Gözümüzü koruyan yapılar nelerdir?
Kaşlar,göz kapakları ve kirpiklerdir
73.Gözümüzün sürekli nemli kalmasını sağlayan ve toz gibi zararlı etkilere karşı gözümüzü hangi yapı korur?
Gözyaşı bezleri.

74.Gözün bölümleri nelerdir?
Sert tabaka,damar tabaka ve ağ tabaka(retina) dır.
75.Sert tabaka hakkında bilgi verin.
*gözün dışında bulunan beyaz renkli kısımdır.
*gözü dış etkilerden korur.
*sert tabaka gözün yuvarlağının ön kısmında farklılaşarak saydam tabakayı yani korneayı oluşturur.
76.Damar tabaka hakkında bilgi verin.
*sert tabakanın hemen altında yer alır.
*gözün beslenmesini sağlayan damarlardan oluşur.
*damar tabaka irisi oluşturur.
*iris gözün renkli kısmıdır.
*irisin ortasında bulunan kısma göz bebeği denir.
*iris gözümüze gelen ışık şiddeti fazla olduğunda göz bebeğini daraltır.
*iris az ışıklı ortamlarda göz bebeğinin büyümesini sağlar.
*irisin arkasında göz merceği bulunur.
77.Ağ tabaka hakkında bilgi verin.
*ışığa karşı duyu almaçlarının bulunduğu kısımdır.
*ağ tabakadaki sinirler birleşerek göz yuvarlağının arka tarafından çıkıp beyne gider.
*sinirlerin göz yuvarlağından dışarı çıktığı yere kör nokta denir. Kör nokta ışığa duyarlı değildir ve burada görüntü oluşmaz.
*kör noktanın üst kısmında ve göz bebeğinin hizasında bulunan çukur bölgeye sarı leke denir.
78.Nasıl görürüz?
Görme olayı dört aşamada gerçekleşir.
1.Cisimlerden yansıyan ışık ışınları saydam tabakaya gelir ve burada kırılır. Kırılan ışın ardından göz bebeğine gelir.
2.Göz bebeğinden gelen ışınlar göz merceğinde tekrar kırılarak ağ tabaka üzerine düşer.
3.Ağ tabakada sarı leke üzerinde ters bir görüntü olur. Oluşan görüntü duyu almaçları tarafından algılanır.
4.Algılanan görüntü,görme sinirleri vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir. Ters görüntü,beyindeki görme merkezinde düz olarak algılanır. Böylece görme gerçekleşir.
79.Göz kusurları hem doğuştan getirilebilir hem de sonradan olabilir mi?
Evet.
80.Renk körlüğü(daltonizim) hakkında bilgi verin.
Genellikle kırmızı ve yeşil renklerin birbirinden ayırt edilemediği göz kusurudur. Tedavisi yoktur.
81.Şaşılık hakkında bilgi verin.
Gözü hareket ettiren kasların uyumsuzluğu sonucunda oluşur. Ameliyatla düzeltilir.
82.Miyopluk hakkında bilgi verin.
Görüntü sarı lekenin önünde oluşur. Yakını iyi görür. Uzağı göremez. Mercekle düzeltilir.
83.Hipermetropluk hakkında bilgi verin.
Görüntü sarı lekenin arkasında oluşur. Uzağı iyi görür,yakını göremez. Mercekle düzeltilir.
84.Astigmatizm hakkında bilgi verin.
Göz merceği yüzeyinin pürüzlü bir hal alması ya da korneanın kavislenmesi sonucunda görüntü sar lekeye bozuk düşer. Mercekle düzeltilir.
85.Katarakt hakkında bilgi verin.
Göz merceği içindeki sıvının ya da göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda görüntü sarı lekeye düşmez. Ameliyatla düzeltilir.
86.Bazı göz kusurlarının tedavisinde hangi teknolojik aletlerden yararlanılır?
Gözlük ve kontak lensler.
87.Konea nakli hakkında bilgi verin.
Saydam tabakadaki saydamlığın bozulduğu,yok olduğu yada bu tabakanın şeklinin değiştiği durumlarda kornea nakli yapılır. Bozuk kornea sağlamıyla değiştirilir.
88.Kulağın bölümleri nelerdir?
Dış kulak,orta kulak ve iç kulaktır.
89.Dış kulak nelerden oluşur?
Kulak kepçesi ve kulak yolundan oluşur.
90.Kulak yolunun sonunda hangi yapı bulunur?
Kulak zarı bulunur.
91.Kulak yolunun özellikleri nelerdir?
Kulak yolu yapısındaki kıllar yardımıyla kulağa giren toz v.b maddelerin kulak zarına ulaşmasını engelleyen bir sıvı salgılar.
92.Orta kulakta hangi yapılar bulunur?
Çekiç,örs,üzengi kemikleri,östaki borusu ve oval pencere bulunur.
93.Çekiç kemiği hangi yapıya temas eder?
Kulak zarına temas eder.
94.Üzengi kemiği hangi yapıya temas eder?
Üzengi kemiği iç kulaktaki oval pencereye temas eder.
95.Kulak kemiklerinin görevi nedir?
Kulak kemikleri,kulak zarını iç kulağa bağlar.
96.Östaki borusunun görevi nedir?
Östaki borusu orta kulaktan yutağa açılır. Orta kulak ile dış ortam arasındaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını önler.
97.İç kulakta hangi yapılar bulunur?
Dalız,salyangoz ve yarım daire kanalları.
98.Dalızın görevi nedir?
Dalız,oval pencereden gelen ses dalgalarını salyangoza iletir.
99.Salyangozun görevi nedir?
Salyangoz gelen ses dalgalarını işitme sinirleri ile beyne iletir.
100.Nasıl işitiriz?
İşitme dört aşamada gerçekleşir.
1.Kulak kepçesi ile toplanan ses dalgaları,kulak yolu ile iletilerek kulak zarını titreştirir.
2.Çekiç,örs ve üzengi kemikleri bu titreşimi oval pencereye iletir.
3.Oval pencereden dalıza iletilen titreşimler buradan da salyangoza geçer.
4.Ses,salyangozdaki işitme almaçları tarafından algılanır ve işitme sinirleri aracılığıyla beyindeki işitme merkezine iletilir. Böylece işitme olayı gerçekleşmiş olur.
101.En büyük duyu organımız nedir?
Derimizdir.
102.Derinin görevleri nelerdir?
*Vücut ısımızı ayarlar.
*solunum ve boşaltıma yardımcı olur.
*vücudumuzu dış etkilerden korur.
103.Derinin üzerinde hangi duyu almaçları vardır?
Derinin üzerinde dokunmayı,basıncı,ağrıyı,sıcağı,soğuğu vb duyu almaçları vardır.
104.Derinin bölümleri nelerdir?
İki kısımdan meydana gelir. Üst deri ve alt deri olmak üzere.
105.Üst derinin özellikleri nelerdir?
*derinin alt bölümlerini korur.
*bu tabakada kan damarları ve sinirler bulunmaz.
*deriyi zararlı ışıklardan korur.
*üst deride derinin rengini belirleyen hücreler vardır.
106.Alt derinin özellikleri nelerdir?
*kan damarları,kıl kasları,sinirler,ter bezleri,yağ bezleri,kıl kökleri ve duyu almaçları burada bulunur.
*alt derinin en altında yağ tabakası bulunur.
*yağ tabakası vücudumuzu çarpmalara karşı korur. Ayrıca vücudumuzun ısı kaybını önler.
*alt deride bulunan ter bezleri,terleme ile boşaltıma yardımcı olur.
107.Derimizle nasıl hissederiz?
Alt derideki duyu almaçları sıcak,soğuk,basınç,sertlik,yumuşaklık gibi duyuları algılar. Duyu almaçları ile alınan duyular,sinirler yoluyla beyne iletilir ve burada değerlendirilip algılanır.
108.Koku ve tat alma arasındaki ilişki nasıldır?
Koku ve tat alma organlarımız birbiriyle uyumlu olarak çalışır. Dilimiz bir besinin tadını,burnumuzda kokusunu algılar. Besinlerin tadının tam olarak alınabilmesi için burnumuzun ve dilimizin birlikte görev yapması gerekir.
109.Burun hakkında bilgi verin.
*Burun,kemik ve kıkırdakla desteklenen organımızdır.
*burun boşluğunun duvarları burnun nemli kalmasını sağlayan mukus salgısını üreten mukoza tabakasıyla kaplıdır.
*burun boşluğunun üst tarafında koku almaçlarının yoğunlaştığı sarı bölge bulunur.
110.Nasıl koku alırız?
1.kokulu cisimlerden buharlaşarak ayrılan ve havaya karışan tanecikler,sarı bölgedeki mukus sıvısında çözünerek koku almaçları uyarılır.
2.uyartılar beynin koklama merkezine iletilir. Böylece koku algılanmış olur.
111.Dilin görevleri nelerdir?
 Tat  alma,çiğneme,yutma ve konuşmaya yardımcı olur.
112.Maddelerin tadının alınabilmesi için gereken şart nedir?
Maddelerin tadının alınabilmesi için tükürükte çözünmesi gerekir.
113.Nasıl tat alırız?
1.Tükürükte çözünen maddeler,tat tomurcuklarındaki almaçları uyarır.
2.Almaçlar,aldıkları uyarıları tat alma sinirlerine iletir.
3.Tat alma sinirleri beyindeki tat alma merkezini uyarır ve tat duyusu algılanır.
114.Dilin hangi kısımları bazı tatları diğer bölümlerine göre daha iyi algılar.
*Dilin uç kısmı tatlıyı
*dilin arka kısmı acıyı
*dilin uç kısmının biraz yukarısı tuzluyu
*tuzludan sonraki kısım ise ekşiyi daha iyi algılar.
YAYLARI TANIYALIM
1.Esnek madde nedir?
Üzerine uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında tekrar eski haline dönen maddelere esnek madde denir. Örneğin yay,lastik top v.b
2.Yaylar hakkında bilgi verin.
Yay esnek bir maddedir. Gererek ya da sıkıştırarak şekillerini değiştirebiliriz. Bu etkileri üzerlerine kuvvet uygulayarak yaparız.
3.Bir yaya belli bir ağırlığa sahip bir cisim asıldığında ne olur?
Tabi ki yay cismin ağırlık kuvvetinin etkisiyle aşağıya doğru uzar. Yaydaki uzama miktarı yaya asılan ağırlıkla doğru orantılıdır. Ağırlık kuvveti arttıkça yayın uzama miktarı da artar.
4.Bir cismin ağırlığı ne ile ölçülür?
Yayların esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmış dinamometreler sayesinde ağırlık ölçülür. Dinamometrenin diğer adı yaylı kantardır.
5.Bir yay esneklik özelliğini kaybedebilir mi?
Evet. Yaya gereğinden fazla kuvvet uygulanırsa yay esnekliği kaybeder ve eski haline dönemez.
6.kuvvetin birimi nedir?
Newton(nıvtın) dur.
7.Ağırlığın birimi nedir?
Ağırlıkta bir kuvvet olduğundan,ağırlığın birimi de newtondur.
8.Kütlesi 1000 gr olan bir cismin ağırlığı kaç newtondur?
10 N dur.
9.Günlük hayattaki iş kavramıyla fen bilimlerindeki iş kavramı aynı şey midir?
Hayır.
10.Fen bilimleri anlamında iş tanımı nedir?
Bir kuvvet,bir cismi uygulandığı yönde hareket ettirebiliyorsa iş yapılmış demektir. Örneğin sıramıza bir kuvvet uygulayıp onu sürükleyebilir bu sayede iş yapmış oluruz.
11.İşin formülü nedir?
İş=cisme uygulanan kuvvet.kuvvet doğrultusunda alınan yol
12.İşin birimi nedir?
Kuvvet birimi Newton,yol birimi metre olarak alınırsa Newton.metre=Joule olarak bulunur.

13.Enerji nedir?
İş yapabilme yeteneğine enerji denir.
14.Kinetik enerji nedir?
Hareket enerjisi de denilebilir. Bir cismin kinetik enerjisinin olup olmadığını anlamak çok kolaydır. Eğer cisim hareket ediyorsa o cismin kinetik enerjisi vardır demektir. Cisim duruyorsa kinetik enerjisi sıfırdır.
15.Kinetik enerji nelere bağlıdır?
İki faktöre bağlıdır. Cismin sürati ve kütlesi. Cismin sürati veya kütlesi artarsa kinetik enerjisi de artar.
16.Potansiyel enerji nedir?
Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerji çeşididir.
17.Potansiyel enerji çeşitleri nelerdir?
Çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere.
18.Çekim potansiyel enerjisi nedir?
Cisimlerin yerden yüksekliklerinden dolayı sahip oldukları enerji çeşididir. Örneğin çatıda duran kiremit yerden belli bir yüksekliğe sahiptir. Bu yüzden çekim potansiyel enerjisine sahiptir.
19.Esneklik potansiyel enerjisi nedir?
Esnek cisimlerin sıkışması ve gerilmesi sonucunda sahip oldukları enerjiye esneklik potansiyel denir. Örneğin gerilmiş bir yay esneklik potansiyel enerjine sahiptir.
20.Potansiyel ve kinetik enerjiden başka hangi enerji türleri vardır?
Elektrik enerjisi,ses enerjisi,ısı enerjisi,ışık enerjisi,rüzgar enerjisi vb
21.Enerji türleri birbirine dönüşebilir mi?
Evet dönüşebilir. Örneğin elektrik enerjisi ampullerde ısı ve ışık enerjisine dönüşür. Yine çatıdan düşen bir kiremidin potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür.
 
BASİT MAKİNALAR
22.Basit makine nedir?
Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makinelere basit makine denir. İş yapma kolaylığı sağlarlar.
23.Basit makineler iş yapma kolaylığını nasıl sağlarlar?
Basit makineler işi,uygulanan kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirerek kolaylaştırırlar.
24.Basit makinelerde işten ve kuvvetten kazanç var mıdır?
Hayır. Basit makinler işten ve kuvvetten kazanç sağlamaz sadece iş yapma kolaylığı sağlar.

25.Kaldıraç nedir?
Sabit bir destek noktası üzerinde hareket edebilen çubuklara kaldıraç denir.
26.kaldıraca günlük hayatta verebileceğimiz en güzel örnek nedir?
Tahterevallidir.
27.Kaldıraçlardaki yük kolu nedir?
Destek noktasıyla yük arasındaki uzaklığa yük kolu denir.
28.Kaldıraçlardaki kuvvet kolu nedir?
Destek noktasıyla uygulanan kuvvet arasındaki uzaklığa kuvvet kolu denir.
29.Kaldıraçlarda kuvvet kolu mu yoksa yük kolu mu uzun olduğunda kuvvetten kazanç sağlarız?
Kaldıraçlarda kuvvet kolu ne kadar uzarsa kuvvetten kazançta o denli büyük olur.
30.Kaldıraçlara vücudumuzdan verebileceğimiz örnekler nelerdir?
Kollarımız ve bacaklarımız.
31.Kaç çeşit kaldıraç vardır?
Üç çeşit kaldıraç vardır.
1.desteğin ortada,yükün bir uçta kuvvetin de öteki uçta olduğu kaldıraçlardır. Bu tip kaldıraçlara şu örnekler verilebilir.
2.yükün ortada,desteğin bir uçta kuvvetin de öteki uçta olduğu kaldıraç. Bu tip kaldıraçlara fındık kıracağı,el arabası ve menteşeli kapılar örnek olarak verilebilir.
3.kuvvetin ortada,desteğin bir uçta yükünde öteki uçta olduğu kaldıraçlardır. Tenis raketi,cımbız,kürek gibi araçlar örnek olarak verilebilir.
32.Makaralar kaça ayrılır?
İkiye ayrılır. Sabit makara ve hareketli makara olmak üzere.
33.Sabit makara nedir?
Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareket etmelerini kolaylaştıran makaraya sabit makara denir.
 34.Sabit makarada kuvvetten kazanç var mıdır?
Hayır. Kuvvetten kazanç yoktur. Bu yüzden yoldan da kayıp yoktur.
35.Hareketli makara nedir?
Yükle birlikte hareket eden makaralara hareketli makara denir.
36.Hareketli makarada yoldan mı kazanç vardır yoksa kuvvetten mi?
Kuvvetten iki kat kazanç vardır. bu yüzden yoldan da iki kat kayıp vardır.
37.Sabit makaranın kullanıldığı yere örnek verin.
Bayrak direklerinde,inşaatlarda tuğla,kum ve harç taşımak için sabit makaralar kullanılır.
38.Hareketli makaraların kullanıldıkları yere örnek verin.
Vinç gibi ağır yükleri kaldırmada kullanılır.
39.Eğik düzlem nedir?
Bir levha,kalas vb. bir maddenin yükün çıkarılacağı yere dayandırılmasıyla elde edilen bir basit makinedir.
40.Eğik düzlemde neden kazanç sağlanır?
Kuvvetten kazanç vardır. aynı oranda yoldan kayıp vardır.
41.Vida nedir?
Silindirin etrafına sarılı eğik bir düzlemdir. Sarmal bir merdivenle düz bir merdiven arasındaki benzerlik,vida ile eğik düzlem arasındaki benzerliğin aynısıdır.
42.Dişliler nedir?
Dişli çarklara kısaca dişliler denir.
43.Dişliler nerelerde kullanılır?
El matkabında, mekanik saatler vb yerlerde kullanılır.
44.Bu sayılan basit makinler dışında başka örnek verebileceğimiz basit makine  var mıdır?
Sümerler tarafından icat edilmiş tekerlek örnek olarak verilebilir.
45.El arabası kaç çeşit basit makineden oluşmuştur?
Üç tane. Eğik düzlem,kaldıraç ve tekerlek olmak üzere.
 
 
SÜRTÜNME
46.Sürtünme kuvveti nedir?
Birbirine temas eden yüzeyler arasında oluşan kuvvettir.
47.Sürtünme kuvveti sonunda genellikle hangi enerji açığa çıkar?
Isı enerjisi açığa çıkar.
48.Sürtünme kuvveti yararlı mı yoksa zararlı mıdır?
Sürtünme kuvveti olmasaydı deftere yazı yazamaz,yürüyemezdik hayatımız durma noktasına gelirdi. Bu yüzden sürtünme kuvveti önemlidir. Fakat sürtünmenin istenmediği yerlerde vardır. örneğin arabadaki motor parçaları arasında sürtünmenin olması istenmez. Çünkü parçalarda aşınma olur. Yani sürtünme kuvveti bazen faydalı bazen de zararlıdır.
 
ELEKTRİKLENME
 
 
1.Elektriklenme nedir?
Çağımızdan iki bin yıl kadar önce Thales bir kumaşa sürttüğü kehribarın yanındaki iplik parçalarını ve saman çöplerini kendisine çektiğini gözlemiştir.Kehribarın böyle  bir özellik kazanmasına elektriklenme denir.     
2.Elektriklenme çeşitleri nelerdir?
Sürtünme ile elektriklenme, etki ile elektriklenme,dokunma ile elektriklenme olarak üçe ayrılır.
3.Sürtünme ile elektriklenme nedir?
Plastik balonu yün kumaşa sürten bir öğrenci,elektriklenmiş balonla masa üzerindeki kağıt parçalarını çekebilir. Bu tarz elektriklenmeye sürtünme ile elektriklenme denir.
4.Dokunma ile elektriklenme nedir?
Yüklü bir cisim nötr veya yüklü bir başka iletken cisme dokundurulduğunda aralarında yük alışverişi olur. Bu tür elektriklenmeye dokunma ile elektriklenme denir.
5.Etki ile elektriklenme nedir?
Yüklü bir cisme bir başka iletken cisim yaklaştırıldığında aynı yükler birbirini iter zıt yükler birbirini çeker. Bu tür elektriklenmeye etki ile elektriklenme denir.    
6.Sürtünme ile elektriklenmede cam ve cam gibi davranan cisimler ile ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimler hangi yükle yüklenir?
Cam ve cam gibi davranan cisimler pozitif yüklü,ebonit çubuk ve ebonit çubuk gibi davranan cisimlerde negatif yüklü cisimlerdir.
7.Elektriklenmeye günlük hayattan hangi örnekler verilebilir?
Kazağımızı çıkarırken çıtırtılar duyulması,meal bir cisme elimizi dokunduğumuzda kısa süreli bir acı hissetmemiz vb örnek verilebilir.
8.Nötr cisim nedir?
Pozitif ve negatif yük sayıları eşit olan cisimlere nötr cisim denir.
9.Topraklama nedir?
Yerküreyi çok büyük bir nötr cisim olarak düşünebiliriz. Elektriklenmiş cisimler toprakla temas ederlerse cisimle toprak arasında yük alışverişi olur. Yük alışverişinin gerçekleştiği bu olaya topraklama denir. Örneğin;pozitif yüklü bir cismi iletken ile yerküreye bağlarsak yani topraklarsak yerküredeki negatif yükler cisme aktarılarak onun nötr olmasını sağlar. Negatif yüklü bir cismi topraklarsak cisimdeki negatif yükler toprağa yani yerküreye akar. Ve cisim nötr hale gelir.
10.Şimşek nedir?
Atmosferde rüzgarın etkisiyle sürüklenen bulutlar,hem havayla hem de birbiriyle temas ederler. Bunun sonucunda da elektriklenirler. Elektrik yüklü bulutlar birbirine yeterince yaklaşırsa birinden ötekine elektrik yükü boşalması olur. Bu olaya şimşek denir.
11.Yıldırım nedir?
Elektrik yüklü bulutlar yerküreye yeterince yaklaşırsa buluttan yere ya da yerden buluta elektrik yükü boşalması olabilir. Bu olaya yıldırım denir.
12.Paratoner(Yıldırımsavar) nedir?
Yıldırımdan korunmak için minare gibi yapılara paratoner denilen sivri uçlu metal çubuk takılır. Metal çubuğa bağlı iletken telin diğer ucu toprağa gömülür. Böylece bulut ile paratoner arasında karşılıklı olarak boşalan elektrik yükleri binaya ve çevreye zarar vermeden toprağa akar.
 
ELEKTRİK AKIMI
 
13.Elektrik akımı nedir?
Üreteç elektrik yüklerine elektriksel bir kuvvet uygular. Bu kuvvet etkisi ile elektrik yükleri elektrik enerjisi kazanır ve bu enerji tel boyunca iletilir. Bu durum iletkendeki yükler arasında enerji aktarımına sebep olur. Negatif yüklerin titreşim hareketinden kaynaklanan bu enerji aktarımına elektrik akımı denir.
14.Elektrik akımının yönü  üretecin hangi kutbundan hangi kutbuna doğrudur?
Üretecin + kutbundan – kutbuna doğrudur.
15.Elektronların hareketi hangi kutuptan hangi kutba doğrudur?
Üretecin – kutbundan + kutbuna doğrudur.
16.Elektrik akım şiddetini ölçen alete ne denir?
Ampermetre denir.
17.Elektrik akımının birimi nedir?
Amperdir. Kısaca A ile gösterilir.
18.Gerilim nedir?
Elektrik devresinin iki ucu arasındaki enerji farkına gerilim denir. 
19.Ampermetre devreye nasıl bağlanır?
Seri olarak bağlanır.
20.Bir devredeki gerilimi ölçmeye yarayan alete ne denir?
Voltmetre denir.
21.Gerilimin birimi nedir?
Volt tur. Kısaca V ile gösterilir.
22.Ohm kanunu nedir?
Bir devre elemanının uçları arasındaki gerilimin ,üzerinden geçen akıma oranı daima sabittir.bu sabit orana devre elemanın direnci denir. Gerilim/akım oranının birimleri volt/amper olarak yazılır. Bu değer direncin birimi olan ohm ile eşdeğerdir. Yani direncin birimi ohm dur ve kısaca Ω dur.
23.Dirençlerin seri bağlanmasını açıklayın.
 
Dirençlerin yukarıdaki gibi uç uca bağlanmasına seri bağlama denir.Seri bağlı devre elemanlarının hepsinin üstünden aynı akım geçer. İki direnç seri bağlandığında bu dirençlerin değerlerinin toplamı(eş değer direnç)büyük olan direncin değerinden de fazladır.
24.Dirençlerin paralel bağlanmasını açıklayın?
 
Dirençlerin yukarıdaki şekildeki gibi birer uçlarının ortak olacak şekilde bağlanmasına paralel bağlama denir. İki direnç paralel bağlandığında,bu dirençlerin eş değeri her iki dirençten de küçüktür.
25.Kısa devre nedir?
Elektrik akımının dirençsiz yolu takip etmesine kısa devre denir.
 
                ELEMENT VE SEMBOLLERİ
1.Eski çağlarda,doğadaki her şeyin dört elementten meydana geldiği düşünülüyordu bu dört element nedir?
Bu elementlerin;hava,su,toprak ve ateş olduğuna inanılıyordu.
2.Robert boyle(rabırt boyl) kimdir?
Robert boyle elementi daha basit maddelere ayrılamayan madde olarak tanımlamış ve dört temel element kavramının yanlış olduğunu savunmuştur.
3.Element hakkında bilgi verin.
Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken,farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bu elementlerin hepsi farklı özelliklere sahiptir. Örneğin demir elementini oluşturan atomlar birbirinin aynı iken,bakır elementini oluşturan atomlardan farklıdır. Bu sebeple demir elementi,bakır elementinden farklı özelliklere sahiptir.
4.Doğadaki her madde elementlerden mi oluşur?
Evet. Doğadaki tüm maddeler elementlerden oluşur.
5.Civa elementi nerelerde kullanılır?
Diş dolgusunun yapımı,termometre yapımı vb.
6.Bakır elementi nerelerde kullanılır?
Mutfakta kullandığımız eşyalarımızın bir kısmı ve bazı süs eşyalarımız bakır elementinden yapılır.
7.Nikel elementi nerelerde kullanılır?
Arabaların çeşitli kaplamalarında ve musluklarda kullanılır.
8.Altın ve gümüş elementleri genellikle nerelerde kullanılır?
Altın ve gümüş elementleri genellikle süs eşyalarının yapımında kullanılır.
9.İyot elementi nerelerde bol miktarda bulunur?
İyot elementi deniz ürünlerinde iyotlu sofra tuzunda bol miktarda bulunur.
10.Marul,pekmez gibi besinlerimizde hangi elementin atomları bulunur?
Demir elementinin atomları bulunur.
11.Hidrojen elementinin numarası ve kullanıldığı alan nerelerdir?
Numarası birdir. Suda,canlıların ve petrolün  yapısında ve roket yakıtında bulunur.
12.Helyumun numarası ve kullanıldığı alan nerelerdir?
Numarası  ikidir.
*zeplin ve balon taşıtlarını şişirmede
*roket yakıtlarını sıkıştırmada
13.Lityumun numarası ve kullanıldığı yerler nerelerdir?
Numarasu üçtür.
*ilaçlarda
*pil üretiminde
*seramik ve cam yapımında kullanılır.
14.Berilyumun numarası ve kullanıldığı alanlar nelerdir?
*numarası dörttür. uçak ve uzay araçlarının yapımında elektrik ve ısı iletkeni olarak kullanılır.
15.Bor elementinin numarası ve kullanıldığı yerler nerelerdir?
Numarası beştir.
*ısıya dayanıklı cam imalatında
*seramiklerde ve roket yakıtlarında kullanılır.
16.Karbon elementinin numarası ve kullanıldığı yerler nelerdir?
Numarası altıdır.
*yeryüzünde kömür,petrol ve doğal gaz gibi maddelerde
*canlıların yapısında bulunur.
17.Azotun numarası ve kullanıldığı yerler nerelerdir?
Numarası yedidir.
*sıvı azot soğutmada
*gübre yapımında kullanılır.
18.Oksijenin numarası ve kullanıldığı yerler nerelerdir?
Numarası sekizdir.
*canlıların yaşaması için temel maddedir.
*dalgıçların ve astronotların oksijen tüplerinde bulunur.
19.Florun numarası ve kullanıldığı yerler nerelerdir?
Numarası dokuzdur.
*diş macunları ve deodorantlarda
*buzdolabı ve klimaların soğutma amaçlı kullanılır.
20.Numarası on olan neon nerelerde kullanılır?
*renkli reklam aydınlatılmasında
*televizyon tüplerinde kullanılır.
21.Numarası  on bir olan sodyum elementi nerelerde kullanılır?
*en çok sofra tuzunda bulunur.
*kağıt,gıda,tekstil,sabun cam gibi birçok endüstriyel alanda kullanılır.
22.Numarası on iki olan magnezyum nerelerde kullanılır?
*hafif bir element olduğu için hava taşıtlarında kullanılır.
*kurutulmuş meyvelerde bulunur.
23.Numarası on üç olan alüminyumun kullanıldığı yerler nelerdir?
*mutfak araç gereçlerinde
*elektrik kablolarında
*içecek kutularının yapımında kullanılır.
24.Numarası on dört olan silisyumun kullanıldığı yerler nerelerdir?
*kumda,kilde ve camın yapısında bulunur.
25.Numarası on beş olan fosfor nerelerde kullanılır?
*suni gübre yapımında
*canlılarda ise sinir ve kemik dokuları açısından önemlidir.
26.Numarası on altı olan kükürt nerelerde kullanılır?
*barut ve sülfürik asit yapımında
*kuru meyvelerde mikrop öldürücü olarak kullanılır.
27.Numarası on yedi olan klor nerelerde kullanılır?
*doğada en çok sofra tuzunun yapısında bulunur.
*içme sularında mikrop öldürücü olarak kullanılır.
28.Numarası on sekiz olan argon nerelerde kullanılır?
Ampullerde ve floresan tüplerinde kullanılır.
29.Numarası on dokuz olan potasyum nerelerde kullanılır?
*sıvı deterjan,gübre,barut,cam ve lens yapımında kullanılır.
30.Numarası yirmi olan kalsiyum nerelerde kullanılır?
*çimento,alçı,kireç gibi maddelerde
*dişlerimizin ve kemiklerimizin yapısında bulunur.
31.Elementler nelerle gösterilirler?
Sembollerle gösterilirler.
32.Elementler kaça ayrılır?
İkiye ayrılır. Atomik element ve moleküler element olmak üzere.
33.Hidrojen elementinin sembolü nedir?
H
34.Helyum elementinin sembolü nasıldır?
He
35.Lityum elementinin sembolü nasıldır?
Li
36.Berilyum elementinin sembolü nasıldır?
Be
37.Bor elementinin sembolü nasıldır?
B
38.Karbon elementinin sembolü nasıldır?
C
39.Azot elementinin sembolü nasıldır?
N
40.Oksijen elementinin sembolü nasıldır?
O
41.Flor elementinin sembolü nasıldır?
F
42.Neon elementinin sembolü nasıldır?
Ne
43.Sodyum elementinin sembolü nasıldır?
Na
44.Magnezyum elementinin sembolü nasıldır?
Mg
45.Alüminyum elementinin sembolü nasıldır?
Al
46.Silisyum elementinin sembolü nasıldır?
Si
47.Fosfor elementinin sembolü nasıldır?
P
48.Kükürt elementinin sembolü nasıldır?
S
49.Klor elementinin sembolü nasıldır?
Cl
50.Argon elementinin sembolü nasıldır?
Ar
51.Potasyum elementinin sembolü nasıldır?
K
52.Kalsiyum elementinin sembolü nasıldır?
Ca
 
 
                   ATOMUN YAPISI
53.Elementlerin sembolleri ülkeden ülkeye değişir mi?
Hayır. Bu semboller her yerde aynıdır.
54.Bileşikler nelerle gösterilir?
Bileşikler formüllerle ifade edilmektedir. Örneğin bir bileşik olan su,H2O formülü ile gösterilir. Hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşmuştur.
55.Maddeleri oluşturan bütün tanecikler hareketli midir?
Evet.
56.Atomu oluşturan parçacıklar nelerdir?
Proton,nötron ve elektrondur. Proton kısaca p ile nötron kısaca n ile elektron ise kısaca e ile gösterilir.
57.Proton ve nötron nerede bulunur?
Nötron ve protonlar atomun çekirdeğinde bulunur.
58.Elektronlar nerede yer alır?
Elektronlar çekirdeğin etrafında yer alır.
59.Elektronlar nasıl yüklüdürler?
Negatif yani – yüklüdürler.
60.Protonlar nasıl yüklüdürler?
Pozitif  yani + yüklüdürler.
61.Atomu oluşturan parçacıklar arasında ne vardır.
Atomu oluşturan parçacıklar arasında sadece boşluk vardır.
 
63.Elektronlar sabit midir?
Hayır. Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıklarda hem kendi etrafında hem de çekirdeğin etrafında çok hızlı hareket ederler. Bu sebeple elektronlar çekirdeğe düşmezler ve çekirdek tarafından çekildikleri içinde dışarı fırlamazlar.
64.Proton,nötron ve elektronun kütlelerini karşılaştırın.
Proton ve nötronun kütleleri hemen hemen birbirine eşittir. Elektronun kütlesi ise proton ve nötronun kütlesininkinden çok daha küçüktür. Proton ve nötronun kütlesi,elektronun kütlesinin yaklaşık olarak 2000 katı kadardır.
65.Elektronların bulunduğu yerlere ne ad verilir?
Katman denir.
66.İkinci ve üçüncü katmanlarda bulunabilecek elektron sayısı kaçı geçemez?
İkinci ve üçüncü katmalarda bulunabilecek elektron sayısı sekizi geçemez.
67.Elektronlar katmanlara nasıl yerleşir?
Elektronlar öncelikle çekirdeğe en yakın katmanda bulunur. İkinci katmanda sekiz elektron yer aldıktan sonra üçüncü katmana yerleşir.
68.Nötr atom nedir?
Elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atoma nötr atom denir.
69.Elementlerin birbirinden farklı olmasının sebebi nedir?
Bir element atomunun diğer elementin atomundan farklı olması çekirdekte bulunan proton sayısına bağlıdır. Örneğin;hidrojen atomunun çekirdeğinde bir proton bulunmasına karşılık,azot atomunun çekirdeğinde yedi proton bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı atomda bulunan protonların sayısı,o elementin kimliğini belirler.
70.Bir elementin tüm atomlarının çekirdeğinde aynı sayıda mı proton bulunur?
Evet.
71.Maddeleri oluşturan en küçük birimin atom olduğunu belirten kişi kimdir?
Democritus(Demokritos)
72.Atom konusunda ilk bilimsel çalışmayı yapan bililm insanı kimdir?
John Dalton(Con Daltın)
73.Atomları içleri dolu ve parçalanamayan berk kürelere benzeten bilim insanı kimdir?
John Dalton (con daltın)
74.Atomu üzümlü keke benzeten bilim insanı kimdir?
John Joseph Thomson(con jozef tamsın)
75.Thomson üzümlü kekin kek kısmını neye benzetmiştir?
Pozitif yüklere
76.Thomson üzümlü kekin içindeki üzümleri neye benzetmiştir?
Negatif yüklere.
77.Thomson atomun parçalanamayacağını mı savunmuştur?
Evet.
78.Ernest Rutheford’ın atom hakkındaki görüşleri nelerdir?
*pozitif yüklere proton denir.
*pozitif yükün bulunduğu kısma çekirdek demiştir.
*elektronlar çekirdeğin çevresinde  gezegenlerin güneş çevresinde dolandığı gibi dönerler.
*elektronlar çekirdeğe düşmemelerinin sebebi çekirdeğin çevresinde dönmeleridir.
79.Negatif yüklü parçacıklara elektron adını veren bilim insanı kimdir?
Stoney(stoni)
80.Neils Bohr(nils bor) un atom hakkındaki görüşü nedir?
Elektronlar çekirdeğin çevresinde istedikleri gibi dolaşamazlar. Çekirdeğe belirli uzaklıklardaki katmanlarda döner.
 
ELKTRONLARIN DİZİLİMİ VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
 
 
81.Elektronların yerlerini nasıl tahmin edebiliyoruz?
Evinizde bir kedi olduğunu düşünün. Evde değilseniz kedinin nerede olduğunu bilemezsiniz. Ancak nerelerde olabileceğini tahmin edebiliriz. Benzer şekilde elektronların nerede olabileceklerini tahmin edebiliriz.
82.Atomların kararlılıkları hakkında bilgi verin.
Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom,tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki katmanı varsa ve son katmanında sekiz elektron bulunuyorsa ya da üç katmanlı ise ve son katmanında yine sekiz elektronu bulunuyorsa bu tür atomlarda kararlı yapıya sahiptir.
83.Kararlı atomlar elektron alıp vermeye yatkın mıdırlar?
Helyum,neon atomları,katmanlarında kararlı atomların sahip olduğu elektron diziliminde oldukları için elektron alışverişi yapmama konusunda kararlıdır. Diğer atomlar ise elektron alışverişi yaparak kararlı atomların elektron dizilimine ulaşmaya çalışırlar.
84.Dublet ve oktet kuralı nedir?
Bir atom tek katmana sahipse ve katmandaki elektron sayısını ikiye tamamlamışsa dublet kuralını,birden fazla katmana sahipse ve son katmandaki elektron sayısını sekize tamamlamışsa oktet kuralını gerçekleştirmiş olur.
 
85.Anyon nedir?
Atomlar elektron aldığında negatif yükle yüklenerek iyon haline gelirler. Negatif yüklü bu iyonlar anyon olarak adlandırılır.
86.Katyon nedir?
Atomlar elektron vererek pozitif yüklü iyon haline gelirler. Pozitif yüklü bu iyonlar katyon olarak adlandırılır.
87.İyonik bağ nedir?
Anyon ve katyon arasındaki çekim kuvveti bir kimyasal bağdır ve bu kimyasal bağ iyonik bağ olarak adlandırılır. İyonik bağ içeren yapılar moleküllerden oluşmaz,iyonlardan oluşur.
88.Kovalent bağ nedir?
Elektron ortaklaşması sonucu oluşan kimyasal bağa kovalent bağ adı verilir.
 
BİLEŞİKLER VE FORMÜLLERİ
 
89.Doğada yaklaşık kaç element vardır?
106
90.Bileşik nedir?
*farklı elementlere ait atomların belirli oranlarda bir araya gelerek bağ yapmasıyla oluşan yeni ve saf maddeye bileşik denir.
*bileşikler kendilerini oluşturan elementlerden tamamen farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir.
*bileşikler,moleküler yapıda olabilecekleri gibi olmayabilirler de.
*bileşikler formüllerle gösterilirler.
91.Su(H2O) nerelerde kullanılır?
Su hayatın temel ihtiyaç maddesidir. İki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşur.
92.Amonyak(NH3) bileşiği nerelerde kullanılır?
Temizlik malzemelerinde,patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır. Bir azot üç hidrojen atomundan oluşur.
93.Karbon dioksit(CO2) nerelerde kullanılır?
Yangın söndürme tüplerinde,bitkilerin fotosentezi sırasında ve gazlı içeceklerde kullanılır. İki oksijen bir karbon atomunun bağ yapmasıyla oluşur.
94.Kükürt dioksit(SO2) nerelerde kullanılır?
Şeker endüstrisinde kullanılır. Hava kirliliğine ve asit yağmurlarına sebep olur.
95.Basit şeker(C6H12O6) nerelerde kullanılır?
Besin maddelerinde bulunur. Vücudumuzun temel ihtiyaç maddelerindendir. Bir basit şeker molekülü,altı karbon,altı oksijen ve on iki hidrojen atomundan meydana gelir.
96.Hidrojen klorür nerelerde kullanılır?
Temizlik malzemelerinde kullanılır. Bir hidrojen ve bir klor atomundan meydana gelir.
 
KARIŞIMLAR
 
 
 
97.Karışım nedir?
Birden çok maddenin kimyasal bağ oluşturmadan bir arada bulunmasıyla meydana gelir. Karışımlar yeni ve saf madde değildir.
98.Kaç çeşit karışım vardır?
İki çeşit karışım vardır. heterojen karışım ve homojen karışım adı verilir.
99.Heterojen karışım nedir?
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarda dağılmıyorsa bu tür karışımlara heterojen karışım adı verilir.
100.Homojen karışım nedir?
Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışsa bu tür karışımlar homojen karışımlardır.
101.Çözeltiler hakkında bilgi verin.
Çözeltiler homojen karışımlardır. Çözen ve çözünen madde olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olarak bir çözeltide miktarı çok olan çözücü,az olanda çözünen olarak adlandırılır.
102.Sıvı-katı çözeltilere örnek verin.
Burun damlası(saf su+tuz),Şerbet(su+şeker)
103.Sıvı-sıvı çözeltilere örnek verin.
Kolonya(su+alkol),sirke(su+asetik asit)
104.Sıvı gaz çözeltilere örnek verin.
Gazoz(su+karbondioksit),deniz suyu(su+oksijen)
105.Çözünme nedir?
Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içinde iyonlarına veya moleküllerine ayrılmasıdır.
106.Elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti nedir?
Çözündüğü zaman iyonlarına ayrılan iyonik bileşiklerin suda çözünmeleri ile oluşan çözeltilere elektrolit çözeltiler denir. Elektrik akımını iletmeyen çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.
107.Çözünme hızına etki eden faktörler nelerdir?
Tanecik boyutu ve sıcaklıktır. Tanecik boyutu küçültülürse çözünme hızlanır. Sıcaklık artırılırsa çözünme hızlanır.
 
108.Seyreltik ve derişik çözelti nedir?
İki tane fincanımız olsun ikisinin içindeki çay miktarları da eşit olsun. Bunlardan birine bir çay kaşığı diğerine iki çay kaşığı şeker atılsın. İkinci çözelti birinciye göre daha derişiktir. Birinici çözelti seyreltiktir.
 
IŞIK
 
1.Işık ışınları aynı ortamda nasıl yayılır?
Doğrusal olarak yayılır.
2.Işık maddelerde sıcaklık değişimine neden olabilir mi?
Evet.
3.Işık bir enerji çeşidi midir?
Evet. Işık bir enerji çeşididir.
4.Işığın soğurulması nedir?
Işığın cisimler tarafından tutulmasına ışığın soğurulması denir.
5.Yaz aylarında neden açık renkli elbiseleri tercih ederiz?
Açık renkli elbiseler üzerine düşen ışığın büyük bir kısmını yansıttıkları için daha serin tutarlar.
6.Elbiselerin solması ne ile ilgilidir?
Soğurulma,maddelerde bazı değişimlere yol açar. Uzun süre güneş ışığı altında bırakılan kumaşın rengi solar.
7.Güneş ışığından nerelerde yararlanılır?
*konutların ısıtılması,seracılık,içme suyu ve sıcak kullanım suyu temini
*gıda,kimya,seramik,kağıt,tekstil ve deri sanayileri
*deniz suyunun tatlı suya dönüştürülmesi
*güneş ocaklarında yemek pişirilmesi
*elektrik enerjisi üretimi(güneş pilleri)
8.Radyometre nedir?
Güneş ışığı,ışık değirmeni(radyometre) adı verilen bir düzenekle hareket enerjisine de dönüştürülür. Radyometre güneş ışığını doğrudan alan bir yere bırakılırsa ışığın yapraklara çarpmasının etkisiyle radyometre çarkı döner.
9.Güneş ışığının rengi nedir?
Güneşten bize ulaşan beyaz ışık,gerçekte birçok rengin birleşiminden oluşur. Beyaz,aslında başlı başına bir renk değil,tüm renklerin birleşimidir.

10.Işığın ana renkleri nelerdir?
Kırmızı,yeşil ve mavidir.
11.Işık filtresi nedir?
Belli renklerdeki ışığı soğurup kendi rengindeki ışığı geçiren cisimlere ışık filtresi denir. Işık filtresi kullanılarak istenilen renkte ışık elde edilir. Yine trafik lambalarının kırmızı,yeşil ve sarı renkli olması ışık filtreleri ile sağlanır.
12.Gökyüzü ve deniz neden mavidir?
Atmosfer yani hava renksizdir. Havanın açık ve bulutsuz olduğu günlerde gökyüzü mavi görünür. Atmosfer,ışığın mavi tonlarını,kırmızıya oranla daha çok saçılmaya uğratır. Yani mavi ışık,atmosferde kırmızıya oranla daha fazla ve her yönde dağılarak gökyüzünün mavi renkte görünmesine sebep olur. Denizlerin mavi renkli görünmesinin sebebiyle gökyüzünün mavi renkli görünmesinin sebebi benzerdir. Çünkü atmosferi oluşturan azot,oksijen ve karbondioksit gibi  gazlar deniz suyunun içinde de dağılmış olarak yer alır.
13.Işık  tayfı nedir?
Göremediğimiz ancak varlığını değişik yöntemlerle anladığımız ışık türleri de bu yelpazeye dahil edilirse ışık tayfı veya ışık spektrumu olarak adlandırılan enerji bandı elde edilmiş olur. Eğer bu enerji bandını gerçeğine uygun bir biçimde yaparsak görünür ışık bu bandın % 1 inden azını oluşturur.
 
MERCEKLER
 
14.Yoğun ortama giren ışık nasıl bir yol izler?
Yoğun(kırıcı) ortama giren ışık,normal çizgisine yaklaşarak kırılır. Normale yaklaşan ışığın hızı da azalır.
15.Az yoğun ortama giren ışık nasıl bir yol izler?
Az yoğun(az kırıcı) ortama giren ışık normalden uzaklaşarak  kırılır ve bu sırada hızına da artırır.
16.Işık maddesel ortamda mı yoksa boşlukta mı daha hızlı yayılır?
Işığın bir maddesel ortamdaki hızı boşluktaki hızından küçüktür. 
17.Tam yansıma nedir?
Işığın yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeyip geldiği ortama geri dönmesine tam yansıma denir.

18.Kalın kenarlı ve ince kenarlı  merceği açıklayın.
Kenarları ortalarına göre ince olan mercekler ince kenarlı(yakınsak) kalın olanlar ise kalın kenarlı mercek(ıraksak) mercek olarak adlandırılır. Yakınsak merceğe gelen ışık ışınları mercekten geçerken kırılarak bir noktada toplanır ve buradan tekrar yayılır. Kırılma merceklerde iki kez gerçekleşir. İlki merceğe girişte,ikincisi ise mercekten çıkışta meydana gelir. Kırılan ışık ışınları bu iki kırılma sonucunda bir noktada toplanır. İnce kenarlı merceklerde kırılan ışınların toplandığı bu noktaya ince kenarlı merceğin odak noktası denir. Kalın kenarlı mercekler,üzerine düşen paralel ışık ışınlarını bir noktadan çıkıyormuş gibi dağıtarak kırar. Kırılan ışınların uzantıları ışığın geldiği taraftaki bir noktada kesişir. Bu nokta kalın kenarlı merceğin odak noktasıdır.
19.Hipermetrop göz kusuru hangi mercekle düzeltilir?
İnce kenarlı mercekle düzeltilir.
20.Miyop göz kusuru hangi tür mercekle düzeltilir?
Kalın kenarlı mercekle düzeltilir.
EKOSİSTEMLER
 
1.Tür nedir?
Birbiriyle çiftleşebilen ve üreme yeteneğine sahip,ortak atadan gelen benzer özellikteki organizmalara tür denir. Buna göre,geyik,köpek,kedi,çam ağacı ve gül birer türdür.
2.Populasyon nedir?
Belli bir bölgede yaşayan,aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir.
3.Habitat nedir?
Bir canlının yaşam alanı ya da arandığı zaman bulunduğu yer habitat olarak adlandırılır.
4.Ekosistem nedir?
Belli bir habitattaki hayvan ve bitki topluluğu ile bu topluluğun içinde yaşadığı çevrede oluşan,aralarında madde alışverişi olan ve büyük ölçüde kendi kendine yeten sistem ekosistem olarak adlandırılır.
5.Besin zinciri hakkında bilgi verin.
Canlılar arasındaki beslenme ilişkisini bir zincirin halkalarına benzetebiliriz. Bu zincirdeki her bir halka bir canlıyı temsil eder. bir besin zinciri örneği verelim. Ot-çekirge-kurbağa-yılan-baykuş
6.Besin ağı nedir?
Her ekosistem çok sayıda farklı besin zinciri içerir ve bunlar bir araya gelerek besin ağını oluşturur.
 
7.Biyolojik çeşitlilik nedir?
Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin ve çeşitlerinin sayıca zenginliği biyolojik çeşitlilik anlamına gelir.
8.Genel olarak çevre sorunları nelerdir?
Hava kirliliği,su kirliliği,toprak kirliliği,orman tahribi,çığ ve nükleer kirliliktir.
 
UZAY
 
1.Gök cismi nedir?
Uzay;yıldızlar,gezegenler ve gök taşlarıyla doludur. Bunların her biri gök cismi olarak adlandırılır.
2.Yıldız nedir?
Yıldız denince aklımıza ilk önce bayrağımızdaki yıldız şekli gelmektedir. Oysa yıldızların şekli genellikle küreseldir. Yıldızlar,uzaydaki bulutsu adı verilen gaz ve toz yığınlarının bir araya gelip sıkışmasıyla meydana gelir.
3.Yıldızlar sıcaklıklarına göre nasıl renk alırlar?
En sıcak yıldızlar mavi veya beyaz,orta sıcaklıktaki yıldızlar sarı,soğuk yıldızlar ise kırmızıdır.
4. Takımyıldızı nedir?
Gökyüzüne dünyadan bakıldığında sergiledikleri görünüm sebebiyle bir arada bulunan yıldız grupları takımyıldızı olarak  adlandırılır. Büyükayı,Küçükayı,ejderha,çoban,kuzey tacı,Orion(Avcı) ve günlük hayatta sıkça duyduğumuz burçlarda takımyıldızlarına örnek verilebilir.
5.Kuyruklu yıldızlar hakkında bilgi verin.
Kuyruklu yıldızlar,adlarının aksine,birer yıldız değildir. Bu gök cisimlerinin yapısında donmuş halde buzlar,gazlar ve tozlar bulunur. Bu yüzden kirli kartopu olarak da adlandırılır.
6.Göktaşı nedir?
Atmosfere girerek yeryüzüne ulaşabilen meteorlara gök taşı adı verilir.
7.Meteor çukuru ve göktaşı çukuru hakkında bilgi verin.
Meteorlar düştükleri yerlerde  ciddi hasarlara yol açabilir,çukurlar oluşturabilir. Oluşan çukurlara meteor çukuru denir. Ancak dünya yüzeyi üzerindeki bir çukurdan söz ediliyorsa buna göktaşı çukuru denir.
8.Gezegenler ve yıldızlar arasındaki farklar nelerdir?
*Yıldızlar kendileri birer ısı ve ışık kaynağı oldukları halde,gezegenler yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır.
*Gezegenler yıldızlardan daha soğuk ve küçüktür.
*Yıldızların ışıkları yanıp söner gibi görünürken,gezegenlerin ışıkları yanıp sönmeden kesintisiz olarak görünür.
9.Işık yılı hakkında bilgi verin.
İki gök cismi arasındaki uzaklığı kilometre ile  ifade etmek bazen yetersiz kalır. Bunun yerine ışık yılı birimi kullanılır. Bir ışık yılı,ışığın boşlukta bir yılda aldığı uzaklıktır. Işık yılı bir zaman birimi olmayıp uzaklık ölçüsü birimidir.
10.Bir ışık yılı yaklaşık kaç km dir?
Bir ışık yılı yaklaşık 9,46x1012 km dir.
11.Güneş sistemi hakkında bilgi verin.
Güneş sistemi,güneşin ve onun etrafında belirli yörüngelerde hareket eden gezegenlerin,uyduların,kuyruklu yıldızların bulunduğu gök cisimleri topluluğudur. Güneş sisteminde sekiz gezegen vardır.
12.Astronomi birimi (AB) nedir?
Gezegenlerin güneşe olan uzaklıkları astronomi birimi ile ifade edilir. Bir astronomi birimi güneş ile dünya arasındaki uzaklığa eşittir.
13.Güneş sistemini oluşturan gezegenleri güneşe en yakın olandan en uzak olana doğru sıralayın.
Merkür,Venüs,dünya,mars,Jüpiter,Satürn,Uranüs,Neptün dür.
14.Güneş sisteminin en büyük ve küçük gezegenini yazınız.
En büyük gezegen jüpiterdir. En küçük gezegense merkürdür.
15.Yüzeyi kraterli olup,kendi ekseni etrafında çok yavaş döndüğünden gece ve gündüz sıcaklık farkı çok fazla olup bu yüzden üzerinde canlı yaşamayan gezegen nedir?
Merkür dür.
16.Kırmızı gezegen olarak bilinen,yüzey şekilleri dünya dan teleskopla bilinen gezegen hangisidir?
Mars tır.
17.Güneş çevresindeki yörüngesinde yuvarlanan bir varil gibi yan yatmış şekilde dönen gezegen hangisidir?
Uranüs tür.
18.Dünyanın ikizi olarak da adlandırılan gezegen hangisidir?
Venüs tür.
19.Gezegenimiz dünya hakkında bilgi verin.
*üzerinde yaşamın olduğu tek gezegendir.
*çevresinde dolanan ay dünyanın tek uydusudur.
20.Etrafında bulunan gaz,buz ve kaya parçalarından oluşan halkalarla anılan gezegen hangisidir?
Satürn dür.
21.Uranüsün ikizi gibi olan gezegen hangisidir?
Neptün dür.
22.Gök ada hakkında bilgi verin.
Ay,dünya,güneş,diğer yıldızlar,gezegenler ve bulutsular gök ada adı verilen dev sistemlerin birer üyesidir.
23.Dünyamız hangi gök ada içinde bulunmaktadır?
Dünyamızın içinde bulunduğu gök ada,Samanyolu gök adası(galaksisi) olarak bilinmektedir. Bu gök ada sarmal şekildedir. Merkezinden dışa doğru açılan kollar vardır. güneş sistemimiz bu kollardan avcı kolunda bulunur.
24.Gök adaların şekilleri nasıl olabilir?
Gök adalar sarmal,eliptik ya da düzensiz şekillerde olabilir. Dünyanın içinde bulunduğu Samanyolu gök adası gibi başka bir gök ada da andromeda gök adasıdır. Yine bir başka gök ada sombrero gök adasıdır. Bu gök ada şapkaya benzemektedir.
25.Evren nedir?
Gök adaların da içinde yer aldığı gök cisimlerinin tümü aralarındaki boşluklarla birlikte evreni temsil etmektedir.
26.Uzay nedir?
Dünya dışında evren parçasına uzay denir.
27.Gök bilimci nedir?
Gök cisimlerinin hareketlerini ve yapısını inceleyen bilim insanlarına gök bilimci denir.
28.İnsanların evreni anlamaya başlamaları nasıl olmuştur?
Teleskopun bulunuşuyla başlamıştır.
 
 
 


FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.