FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

5.SINIF

Selamlaşma ( tobe fiili )

Selam vermek için ” Hello ” kelimesi kullanılır.
Cevap olarakta “Hello” denebilir yada “Hi” kelimeside kullanılabilir.

Sabah bir kimseyi selamlamak maksadıyla

Good morning - Günaydın

Öğlen selam vermek istiyorsak

Good Afternoon - İyi öğlenler ( Tünaydın)

Akşam selam vermek istersek ise

Good evening -   İyi akşamlar

Gece yatmadan önce yada selam için

Good night - İyi geceler

Ahmet :Hello .What is your name ?
Aylin   : Hello.My name is Aylin.What’s your name?
Ahmet : My name is Ahmet.Nice to meet you.

Nice to meet you yerine “Glad to meet you” yada “Pleased to meet you ” kullanılabilir.(Tanıştığımıza memnun oldum)

Bir kimsenin halini hatırını yada sağlığı hakkında bilgi istemek için ” How are you ?” sorusu sorulmalıdır.

Sağlıklı olduğumuzu bildirmek istersek  ”I am fine ” , kötüysek “I am bad” demeliyiz.

Ahmet :  How are you? (Nasılsınız?)
Aylin : I am fine,thank you.(İyiyim ,teşekkür ederim )
Cenk  : I am bad. I am ill.(Kötüyüm.Hastayım)

İngilizce Yaş Sorma

Bir kimseye yaşını sormak maksadıyla kullanmanız gereken “How old are you ? ” sorusudur.Cevap olarak “….years old ” kullanılmalıdır.

Ahmet : How old are you?
Aylin : I am sixteen years old.
Ahmet : How is your mother ?
Aylin : She is thirty five years old.

EMİR CÜMLELERİ

Go : Gitmek | Go to the door : Kapıya git. | Go out : Dışarı çık.
Come : Gel | Come to the board : Tahtaya gel. | Come in : İçeri gel.
Write : Yazmak | Write your name on the board : İsmini tahtaya yaz.
Sit down : otur | Stand up : Ayağa kalk
Listen to me : Beni dinle(yin)
Look at me : Bana bak(ın)
Stop : Dur
Repeat : Tekrar et. | Repeat after me : Benden sonra tekrar et.
Write your name : İsmini yaz.
Clean the board : Tahtayı sil (temizle)

There is  / There are ( Var-Vardır)

There is ve there are  - birşeyin belli bir konumda ( lokasyonda) var olduğunu söylemek istersek kullanırız.Ancak aralarında tekillik - çoğulluk bakımından fark vardır.

There is >>> Tekil nesnelerin belli bir yerde var olduğunu söyler.
There is coke in the glass.
Bardakta kola var.

There are >>> Çoğul nesnelerin yerini ifade eder.
There are two balls in the field.
Sahada iki top var.

Dikkat edilmesi gereken nokta there is/ there are cümlerinde cümlenin sonunda nesnelerin konumunun söylenmesidir.

January February March April May June July August September October November December
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Summer Autumn Winter Spring
Ocak Sonbahar Kış İlkbahar

Can/Can’t (yapabilme -yapamama)

Can(ken) : yapabilecek gücümüz yada yeteneğimiz olduğunu söylerken kullanılır.Can(ken) ‘den sonra yüklem (fiil) kullanmalıyız.
I can swim.(Yüzebilirim)
She can make a cake.(Kek yapabilirim)

Can’t : yapamadığımız,yeteğimizin yetmediği işleri ifade ederiz.
We can’t win them.(Onları yenemeyiz)


 

İngilizce edatlar

in : içinde
on : üstünde
under:altında
between : arasında
next to : yanında
near : yakında
behind :  arkasında
across : karşı tarafta
over : üzerinde

 

İngilizce meslekler

Bir kimsenin mesleğini sormak için ;

What is your job ?
What is your father’s job? | What’s your mother’s job ?

policeman : polis | policewoman : bayan polis
doctor : doktor
engineer : mühendis
accountant : muhasebeci
teacher : öğretmen | student :  öğrenci
salesman : tezgahtar
baker : fırıncı
barber : berber
butcher : kasap
cashier : veznedar
 


FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.