FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

KPSS TARiH-ISLAHATLAR

Kpss’de Osmanlı’dan En Çok Soru Gelen İki Padişah: (3.Selim- 2.Mahmut)
III. SELİM (1789-1807)
+Yapılan yeniliklerin tümüne Nizam-ı Cedit adı verilir.  
+Yapacağı yenilikler için Meşveret Meclisi'ne,Lahiyalar  
hazırlattı.  
+Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu ve ordunun  
masraflarını karşılaması için İrad-ı Cedit hazinesini  
oluşturdu.  
**Ordu ilk başarısını Akka Kalesi Zaferi,Napolyona karşı  
kazanmıştır.(Ordunun yıldızı bu başarıdan sonra parladı!)  
+Avrupda sürekli elçilikler açtı.  
+Kara ve deniz mühendishanelerini genişletip,modernleştirdi.  
+Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.  
+Yerli malı özendirilmiştir.  
+İllerdeki valilerin yanına halkın seçtiği ayanları  
getirilmiştir.  
+İlk devlet matbaası Matbaa-i Amire açılmıştır.  
**İlk özel matbaa Lale Devrinde  
+Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtan indirilip,öldürülmüştür.
Kpss Rehber tarafından düzenlenmiştir.
II.MAHMUT
+Sekban-ı Cedit(Nizam-ı Cedit'in yerine),Eşkinci Ocağını kurdu.  
**Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.  
+Yeniçeri ocağını kaldırdı(Vaka-ı Hayriye-1826)  
+Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu  
kurdu.  
**Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını  
oluşturdu.  
+Divan kaldırılarak,bakanlık usulü getirildi.  
+Posta teşkilatını kurdu.(Üsküdar'dan İzmit'e kadar)  
+Ayanlarla Seneddi İttifak'ı imzaladı.  
+İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı.(1838)  
**Osmanlı bu anlaşmadan sonra,Avrupa'nın açık pazarı haline  
gelmiştir.  
+Müsadere sistemini kaldırdı.  
+İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.  
+Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen;Harbiye  
Mektebi,Mekteb-i Marriffi Adliye,Mektebi Tıbbıye açıldı.  
+İlk Osmanlı Resmi gazetesi Takvim-i Vekay-i çıkarıldı.  
+İlköğretim ilk kez zorunlu kılındı.(Başarılı olunamadı)  
+Tımar sistemi kaldırıldı.  
+Erkek nüfus sayımı yapıldı,bunun yanında mülk yazımı da  
yapıldı.  
+1833 yılında Babiali'de Tercüme odasını açtı.  
**Dış ülkelerle resmi yazışmaları sürdürmek ve yabancı dil  
bilen memur yetiştirmek amacıyla.  
+Darü'ş Şüray-ı Bab-ı Ali'yi kurdu.  
**Devlete ıslahat hareketlerinde yardımcı olmak,yeni teklifler  
getirmek,memurların terfii ve yargılanmalarıyla ilgilenmek üzere.  
+Karantina usulü ilk kez uygulandı.  
 **Veba ve kolera salgınları için  
+Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için,Osmanlı  
tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.  
+Meclis-i valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu(1837)  
**Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlandığı ve  
icraatların denetlendiği başlıca müessese.
****II. Mahmut,Osmanlı padişahları içinde en başarılı  
ıslahatları yapan padişah sayılır.
 
KAYNAK: http://www.kpssrehber.com

FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.