FENMATBiLiM
Eğitim Sitesidir.

8.SINIF FEN BiLiMLERi SORU BANKASI


SBS


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


--------------------------------------------------------------------------------------
SBS


--------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SBS


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

12.Maddelerin fiziksel hallerindeki değişimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

A) Katı halden sıvı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
B) Sıvı halden katı hale geçerken madde çevreden ısı alır.
C) Gaz halinden sıvı hale geçerken madde çevreye ısı verir.
D) Sıvı halden gaz haline geçerken madde çevreden ısı alır.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
13.Buz-su karışımı dolu bir beher ısıtılıyor. Termometrenin gösterdiği değer ne zaman yükselir?
 
A) Isı verildiği anda       
B) Buzun tamamı eridikten sonra
C) Buz ilave ettikten sonra
D) Buzun bir kısmı eridikten sonra
 ----------------------------------------------------------------------------------
14.Suyun ısı alış verişi sonucunda oluşan yağış şekilleri ve hal değişimleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 1,2,3 ve 4 numaralı yerlerde gerçekleşen hal değişimleri isimlerinden hangisi doğrudur?

   A ) 1: Buharlaşma               B) 2:Yoğuşma
   C) 3: Donma                    D) 4: Kaynama
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
16.Fen ve teknoloji dersinde Azra, Aras, Rana ve Ayaz’ın aşağıdaki etkinlikleri yapıyorlar.
Azra: İki elini birbirine 1 dakika süre ile sürtüyor.
Aras: Eline aldığı çekiç ile bir metal parçasını dövüyor.
Rana: Elektrikli su ısıtıcına koyduğu suyun kaynamasını bekliyor.
Ayaz: Projeksiyon cihazının ışığına termometre tutuyor.
Öğrencilerin bu etkinlikleri tasarlayıp yapmalarının sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mekanik ve elektrik enerjisinin ısıya dönüştüğü göstermek.
B) Maddelerin ısınırken enerji verdiğini göstermek.
C) Isının akış yönünü göstermek.
D) Taneciklerin ortalama hareket enerjisinin değişebileceğini göstermek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
17)    40 ºС sıcaklığı olan 30 g kütleli K cismi ile 20 g kütleli 80 ºС sıcaklığı olan L cismi birbirine dokunduruluyor.
Bu durum ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır
 
A)      Cisimlerin son sıcaklıkları K’nın kütlesi büyük olduğu için eşit olmaz.
B)       Isının akış yönü L cisminden K cismine doğrudur.
C)       K cisminin taneciklerinin sahip olduğu ortalama hareket enerjisi zamanla artar.
D)      L cisminin taneciklerinin sahip olduğu ortalama hareket enerjisi zamanla
--------------------------------------------------------------------------------------- 
1-Fotosentez olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
   a)Su             
 b) Işık
 C)Oksijen      
   d) Karbondioksit
----------------------------------------------------------------------
Ekosistemdeki bütün canlılar için besin kaynağıdırlar.
İnorganik maddeleri organik maddeye dönüştürürler.
Beslenme ilişkileri göz önüne alındığında yukarıdaki canlı türü hangisidir?
A)Otçullar           
B)Etçiller          
C)Hem etçil hem otçullar    
d)Üreticiler
 
I. Bitki ve hayvan kalıntılarını parçalayarak, kendi besinlerini sağlarlar
II. Çeşitli kimyasal maddeleri ayrıştırarak yeniden canlılar tarafından
kullanılabilir hale getirirler
III.Besin zincirinin ilk basamağını oluştururlar.
IV.İkincil tüketiciler grubuna girerler.
 
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya daha hangileri ayrıştırıcılar
(çürükçüler) ile ilgili doğru bir bilgidir?
 
A)Yalnız I        b)I ve II        C)II ve III       D)III ve IV
 
Aşağıdaki canlılardan hangisi güneşten gelen enerjiyi doğrudan kullanır?
a)Bitkiler               
B)Otçullar             
C)Etçiller
D)Ayrıştırıcılar         
 
-Aşağıdaki canlılardan hangisi etle beslenir?
a)At      
b)Tavşan    
C)Aslan   
 d)İnek
-Aşağıdaki canlılardan hangisi üreticidir?
a)Koyun   
b)Yunus    
c)Fare     
D) Algler  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 2009 SBSCEVAP A
-------------------------------------------------------------------------------------------
2009 SBS


CEVAP B
---------------------------------------------------------------------------------------------
2009 SBS


CEVAP D
------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 SBS


CEVAP A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2010 SBS


CEVAP B
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

 

FEN BİLİMLERİ ve MATEMATİK WEB SİTESİ KURULUŞ:2010
SİTEYİ DÜZENLEYEN:MEHMET GÜVEN
EĞER TELİF HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORSANIZ
LÜTFEN İLETİŞİMDEN BİZE KONUYU VE KONUNUN BULUNDUĞU URL ADRESNİ YAZINIZ.
EN KISA ZAMANDA GEREKLİ DÜZELTMELER YAPILACAKTIR.